PRZEZ WIELE LAT

Mimo ograniczonych środków finansowych (w 1989 r. suma udzielonych kredytów wynosiła 1419 min dolarów, w 1990 r. — 1517 min) bank współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, m.in. z UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemys­łowego — United Nations Industrial Development Organization).Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego Afryki (Arab Bank for Economic Development in Africa) ma siedzibę w Chartumie. Poro­zumienie o jego utworzeniu podpisano w Kairze, a działalność rozpoczął w 1975 r. Najwyższymi władzami są w nim Rada Guber­natorów, Rada Dyrektorów oraz Prezes Banku. Głównym celem banku jest finansowanie inwestycji arabskich i dostarczanie pomocy technicznej do Afryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *