OSIĄGNIĘCIE INTEGRACJI

Spekulacje kapitałowe, które pociągają za sobą gwałtowny przepływ’ pieniędzy z jednego państwa do drugiego w oczekiwaniu wyższych zysków od zainwestowanych sum;       kwestie wymienione powyżej wiążą się ściśle z oparciem innych walut na jednej walucie wiodącej, jaką był i pozostaje nadal dolar amerykański;niestabilność ekonomiczna kraju, którego waluta pełni wiodą­cą rolę w międzynarodowym systemie monetarnym, powoduje auto­matycznie niestabilność całego systemu. Osiągnięcie -integracji monetarnej bez wyeliminowania powy­ższych mankamentów jest niemożliwe. Podstawą funkcjonowania pieniądza międzynarodowego są operacje na rynkach walutowych oraz rynki euro walutowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *