OCENA PRACY ZESPOŁOWEJ

Pozyskanie przychylności kierowników zależy od kilku czynników. Po pierwsze, muszą oni mieć pew­ność, że zarząd jest poważny, jednomyślny i zdecy­dowany doprowadzić sprawę do końca. Kierownicy nie poświęcą się projektowi, jeśli wprowadzenie pra­cy zespołowej uznają za pięciominutową zachciankę, którą za parę miesięcy zastąpi kolejny wymysł. Po drugie, muszą się wzorować na członkach zarządu, którzy zacieśnili stosunki pracy w grupie i wzajem­nie się wspierają. Po trzecie, potrzebują okazji, by podjąć temat pracy zespołowej i sprawdzić, jak za­działa ona na obszarach, za które odpowiadają. Jak zdążyliśmy się już przekonać, praca zespołowa może przybierać różne formy w zależności od typu zadań. Szefowie firmy muszą wszcząć dyskusję w celu przedstawienia ustalonych zasad pracy zespołowej i  rozwianiu wszelkich wątpliwości kierowników. Podczas tego typu ćwiczenia należy określić:co postanowił zarząd i co nie podlega dyskusji,co trzeba omówić z kierownikami i co należy uznać za modus operandi, jaką swobodę działania pozostawia się kierow­nikom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *