a person sitting at a table with a laptop

BANK HANDLOWY

Bank Handlowy, rozliczający polskie transakcje w handlu zagranicznym, utrzymywał w tym banku rachu­nek w rublach transferowych, który został zlikwidowany w 1991 r.Międzynarodowy Bank Inwestycyjny rozpoczął swą działalność 1 stycznia 1971 r. W ciągu pierwszych 8 lat kredytował ponad 50 obiektów w krajach RWPG i Jugosławii. Wielkość udzielonych kredytów wyniosła ponad 3 min rubli transferowych. Środki banku były przeznaczone na takie inwestycje, jak budowa rurociągu gazo­wego z Orenburga, fabryka samochodów „Tatra” w Czechosłowacji, fabryka autobusów „Ikarus” na Węgrzech, pralnia wełny w Ułan Bator czy zakłady aparatury chemicznej w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *