person using laptop

W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH

W przedsiębiorstwach handlowych i przemysło­wych, instytucjach publicznych potrzeba efektywnej pracy zespołowej nigdy jeszcze nie była tak duża. Pierwszy krok ku pracy zespołowej stawiają często szefowie firm, kiedy mówią:„Chcemy, żeby nasi ludzie byli bardziej otwarci na nowe idee i gotowi do współpracy z nami, abyśmy możliwie najkorzystniej realizowali zało­żenia przedsiębiorstwa”.„Kiedy wysuwamy jakieś sugestie, chcielibyśmy, by nasi pracownicy pomagali wprowadzić je w życie, a nie wynajdowali powody, dla których miałyby się one nie sprawdzić”.Chcemy, aby nasi ludzie zrozumieli, na czym polega biznes i że dążenie z nami do ciągłego doskonalenia firmy oraz pracowanie w zespole leży w interesie nas wszystkich”. „Jeżeli firma ma się utrzymać na rynku, potrzebu­jemy pełnej współpracy ze strony każdego człon­ka personelu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *