Turned Off Laptop Computer on Gray Wood

W SWOJEJ FIRMIE

„Nasi ludzie muszą być elastyczni, pomocni wo­bec siebie, gotowi wspólnie podejmować decyzje oraz ponosić odpowiedzialność za jakość i efekt wykonywanej pracy”.Jeśli w swojej firmie pragniesz takiej pracy zespoło­wej, musisz zrobić parę prostych kroków:jasno sprecyzować swoje oczekiwania,wzbudzić zainteresowanie innych,stworzyć odpowiednie warunki dla sukcesu,pomóc innym pogłębiać wiedzę i umiejętności,utrzymać klimat niezbędny dla zapewnienia su­kcesu pracy zespołowej.Wszystkie te kroki zostały opisane w niniejszej książ­ce. Znalazły się w niej także wskazówki, jak uniknąć ewentualnych pułapek. Adresowana jest ona głów­nie do szefów średniej wielkości firm oraz kierow­ników filii większych przedsiębiorstw, choć zawarte w niej idee mogą się równie dobrze sprawdzić w drobnych zakładach i organizacjach. Poradnik nie przedstawia strategii tworzenia zespo­łów. Większość firm nie potrzebuje bowiem stałych grup ludzi, lecz pracowników, którzy spontanicznie zbudują zespół, ilekroć zaistnieje konieczność, by wspólnie dążyć ku jak najlepszym efektom. Podsta­wowa zasada leżąca u podłoża takiego podejścia jest następująca: „Członkowie zespołu o tych samych celach to zespół”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *