SPOSÓB ORGANIZOWANIA LUDZI

Już sam sposób organizowania ludzi w grupy powi­nien dawać możliwość zapisywania i przekazywania wyników pracownikom. Trzeba przy tym pamiętać o  paru istotnych czynnikach:Określeniu rezultatów, z jakimi grupa pracowni­cza może się utożsamić.Ujęciu w sprawozdaniu wyników świadczących o sukcesie, nie tylko wskazujących na jakieś nie­dociągnięcia. Pomaganie grupie pracowników w zrozumieniu, że sukces bierze się z ich wspólnych wysiłków.Pomaganiu członkom grupy w poznawaniu ocze­kiwań nabywców produktu.Regularnym powiadamianiu grupy o wynikach, docenianiu dodatkowych wysiłków i osiągnię­tych sukcesów.Trudno opisywać te idee w oderwaniu od rzeczywi­stości, rozważmy więc kilka przykładów. Jeśli pro­dukujesz samochody, wytwarzasz przewody ele­ktryczne albo oprawiasz obrazy, klient otrzymuje ostatecznie gotowy produkt. Mimo że obraz oprawia jeden pracownik, usługę jako całość wykonuje grupa osób, którą można postrzegać jako zespół. Składa się on zwykle z osoby przyjmującej zamówienie (która pomaga klientowi wybrać rodzaj i wielkość ramy), kierowcy (który przewozi obraz ze sklepu lub galerii do warsztatu i z powrotem), a wreszcie z samego ramiarza. Aby nabywca otrzymał oprawiony obraz w dobrym stanie, w terminie i w pożądanej formie, potrzeba fachowości i współpracy wszystkich tych osób. W pewnym sensie nawet klient stanowi część zespołu. Jeśli końcowy efekt go satysfakcjonuje, to wynika to po części z dokonanego przez niego wy­boru materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *