Man Using Laptop

SATYSFAKCJA DLA KLIENTA

Wytwarzanie przewodów elektrycznych składa się z wielu złożonych etapów i pracy różnych grup. W wypadku niektórych rodzajów kabli do więk­szości procesów produkcyjnych można przydzielić grupy pracowników, takby sami brali odpowiedzial­ność za jakość towaru. Poczucie spełnionego obo­wiązku można jeszcze wzmocnić poprzez informo­wanie ich o tym, do czego przewód zostanie użyty, pokazanie rysunków, jak zostanie zainstalowany, a nawet zorganizowanie wyjazdu na teren klienta, by zobaczyli, jak działa zakupiony materiał.Aby usatysfakcjonować klienta, trzeba najpierw stwierdzić, czego tak naprawdę chce, w jakich wa­runkach i w jakim celu użyje danego produktu i jak widzi realizację dostawy. Ludzie, którzy opracowują specyfikację materiału, stanowią zatem istotną część zespołu.Produkcja samochodów wymaga udziału znacznie większej załogi. W tym wypadku nie tak łatwo speł­niać oczekiwania klientów. Mimo to pracownicy po­winni dostrzegać swój wkład w jakość samochodu. Producenci samochodów – podobnie jak i innych towarów – mogą dziś przygotowywać pojazdy pod kątem potrzeb indywidualnych klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *