Person Using Black and Silver Laptop Computer

KAŻDY KIEROWNIK

Czy wolno nam przypuszczać, że każdy kierownik po­pełnia w roku co najmniej jeden błąd, który prowadzi do powstania konfliktu ludzkiego w jego zespole. Je­żeli tak, to w ciągu roku zdarza się co najmniej jeden milion konfliktów różnego kalibru i zasięgu. Koszty spo­łeczne i gospodarcze tych konfliktów nie mogą być lek­ceważone. O   ile jeszcze można wyobrazić sobie dokładniejsze policzenie tego typu strat, o tyle już zupełnie nie wia­domo, kto i w jaki sposób imiałby ustalać straty wynikłe na skutek błędnych decyzji — nie tylko kierowniczych, ale i zwykłych pracowniczych — podejmowanych przez ludzi, którzy zanim zdążyli przystosować się do swojej nowej roli już myśleli o odejściu, a więc koncentrowali się nie na zadaniach i realizowaniu celów swego za­kładu pracy, lecz na własnym bezpieczeństwie i zaspo­kojeniu własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *