OSTATECZNY PODZIAŁ

Od roku 1994 pieniądze z kasy UE płyną coraz szerszym strumieniem do krajów leżących na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Spory o podział „roz­wojowych pieniędzy” są bardzo ostre. Niemcy i Dania domagały się bardziej szczodrego dotowania krajów Europy Środkowej i Wschod­niej, m.in. przez fundusz PHARE. Natomiast Hiszpania wskazuje na potrzebę poparcia tendencji prozachodnich w. krajach afrykańskich.Ostatecznie podział funduszu rozwojowego jest kompromisem. Europa. Środkowa i Wschodnia otrzymać ma w, latach 1995-1999 kwotę 6,69 mld ECU, kraje śródziemnomorskie (państwa arabskie 1   ewentualnie Algieria) — 4,69 mld, grupa ACP — 13,3 mld. W do­kumencie z Cannes określono datę wprowadzenia ECU na 1999 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *