POWSTAŁE DYSKUSJE

Dyskusje na temat ECU mają w przeważającej części eurocentryczny charakter i dotyczą głównie niezależności poli- tyczno-narodowej i suwerenności, gdyż wprowadzenie ECU na pewno wpłynie na pozycję najważniejszych walut świata. Prawna pozycja ECU w państwach Wspólnoty nie kształtuje się w identyczny sposób. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania odzwierciedlają intencje poszcze­gólnych rządów zachodnioeuropejskich.w.kwestii unii monetarnej.W Belgii ECU nie ma statusu legalnego środka płatniczego, lecz status waluty obcej.. Możliwe jest np. otwieranie kont w ECU. Natomiast złote i srebrne monety ECU emitowane przez bank belgijski w 1987 r. i 1989 r. były prawnym środkiem płatniczym, chociaż emitowano je z myślą o inwestorach i numizmatykach. Wszystkie podatki są ustalane i ściągane we frankach belgijskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *