Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Podobnie w Danii ECU ma status waluty zagranicznej i .nie jest legalnym środkiem płatniczym. W zakresie poboru podatków i-ceł ECU jest traktowane na równi z zagranicznymi środkami. płatni­czymi.   ECU jest od 1987 r. walutą obcą w Niemczech. W roku 1990 wprowadzono tam złagodzone przepisy zezwalające m.in. na realiza- qę długoterminowych pożyczek w ECU bez konieczności uzyskania zgody Bundesbanku. W odniesieniu do podatków, ceł i akcyzy Niemcy traktują ECU jak walutę obcą.Z prawnego punktu widzenia we Francji ECU pozostaje walutą obcą, a transakq’e zawierane przez osoby prawne muszą być zawie­rane we frankach. Jednakże, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, można dokonywać rozliczeń w ECU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *