man in brown jacket sitting at a table looking at laptop

LINIA KREDYTOWA

Wreszcie, w grudniu 1992 r. pod­pisano umowę dotyczącą linii kredytowej dla Polskich Portów Lot­niczych na sumę 50 min ECU. Kredyt przeznaczono na ukończenie budowy nowoczesnego portu lotniczego Warszawa-Okęcie.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozpoczął dzia­łalność w kwietniu 199.1 r. Jego założycielami było 39 państw i dwie organizacje międzynarodowe: Wspólnota Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Znak EBOR— dwie splecione elipsy wpisane w koło — symbolizują Europę i jej dwie części, Wschód i Zachód. Pomysłodawcą utworzenia banku był prezydent’ Francji Franęois Mitterrand, a siedzibą został Londyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *