WYKORZYSTANIE POŻYCZKI

Do końca 1992 r. pożyczka ta została wykorzystana zaledwie w 12%. W znacznie większym stopniu (w około 50%) wykorzystano pożyczkę na moder­nizację i restrukturyzację produkcji nośników energii, przyznaną dla górnictwa naftowego i gazownictwa. Umowę podpisano w połowie 1989    r. i pożyczka została przyznana na podobnych warunkach jak pożyczka dla PKP. Trzecią pożyczkę na sumę 70 min ECU przy­znano przedsiębiorstwu Telekomunikacja Polska S.A. na rozwój pol­skiej telekomunikacji. Do końca 1992 r. wykorzystano ją w 25%.Z pozostałych trzech umów największą linię kredytową urucho­miono na podstawie umowy z lipca 1991 r. Do korzystania z mej został upoważniony Polski Bank Rozwoju. Kredyt przyznano na 15 lat. Na podstawie drugiej umowy kredytobiorcą, na sumę 25 min ECU, został Bank Rozwoju Eksportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *