a woman using a laptop

ROZWÓJ GOSPODARKI

Za pieniądze EBOR rozwija się gospodarkę i unowocześnia usługi w coraz większej liczbie państw, a w oficjalnych wystąpieniach gubernatorów (szefów banków centralnych) sugeruje się, aby do mniej rozwiniętych państw kierować większe środki, zwłaszcza na rozwój infrastruktury. Od powstania EBOR współpracował z rządem Polski we wszy­stkich dziedzinach polityki prywatyzacyjnej. Poza zaangażowaniem w prywatyzaq’ę kapitałową poszczególnych przedsiębiorstw, co sta­nowi znaczną część aktualnej działalności banku w Polsce, odegrał on ogromną rolę w przygotowaniu projektów będących uzupeł­nieniem rządowych programów prywatyzacji i restrukturyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *