SYTUACJA NA RYNKACH

Sytuacja na tych rynkach i giełdach charakteryzuje się dużą płynnością. Poza kilkoma wyjątkami euro- dolarem jest dolar deponowany w banku poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Podobnie będzie z euromarką czy euroszterlingiem. Używa się dla takich walut jednego zbiorczego określenia — „euro- waluta”. Czasami utożsamia się ją z eurodolarem, który jest tylko jej częścią składową.Eurodolar, euromarka czy euroszterling nie podlegają rygorom prawnym określającym ustrój pieniężny w państwach, z których się wywodzą. Eurowaluty funkcjonują więc w świecie ekonomii klasycz­nej, bez krępujących przepisów prawnych i kontroli. W rezultacie,o    ile banki centralne mają wpływ na obieg pieniądza wewnątrz kraju, o tyle są. zupełnie pozbawione wpływu w stosunku do tej części banknotów i monet, które znalazły się za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *