Two women sitting at a table with a laptop

SPECJALNA KOMISJA

Specjalna Komisja Kwalifikacyjna Wniosków Kredytowych przy Centralnym Urzędzie Planowania (CUP) rozpatruje i ewentualnie udziela gwarancji na wnioski kredytowe przekraczające 15 min ECU. CUP odpowiada za ich koordynację i wykorzystanie. Wyma­gają one natomiast dodatkowej akceptacji Ministerstwa Finansów. Ustalono, że wykorzystanie pomocy zagranicznej na restrukturyzację musi być zgodne ze strategią rozwoju kraju. Opracowano listę dziedzin preferowanych i znalazły się na niej projekty:  proeksportowe bez względu na branżę pod warunkiem, że będą opłacalne, infrastrukturalne, obejmujące m.in. telekomunikację, pocztę, banki, budowę portów lotniczych i morskich oraz przejść granicz­nych, jak również projekty związane z produkcją opakowań, kont­rolą jakości i upowszechnianiem norm,dotyczące petrochemii i przetwórstwa gazu,  modernizacji w ramach rządowych programów sektorowych związanych m.in. z sektorami: paliwowo-energetycznym, hutnictwa żelaza, przemysłu cementowego, stoczniowego, chemii i kolejnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *