SPOSÓB ZAANGAŻOWANIA

Sposób zorganizowania i przebieg weekendowych warsztatów odbije się na ich wynikach. Przed przy­gotowaniem spotkania koordynator może poprosić zarządzających firmą o krótką rozmowę, by otwarcie i szczerze rozpatrzyć wszystkie wątpliwości. Nic się nie zyska, chowając głowę w piasek. Program musi być zapięty na ostatni guzik: przykładowe wytyczne, jakimi możesz się posłużyć podczas warsztatu, za­warte zostały w zestawieniu powyżej. Rodzaj kwe­stionariusza, który dyrektorzy wypełniają przed roz­poczęciem sesji, uzależniony jest od okoliczności i potrzeb firmy. Z mojego doświadczenia wynika, że szczególnie przydatne są dwa ćwiczenia. Jedno dotyczy oczeki­wań, drugie ról w zespole. Ćwiczenie związane z oczekiwaniami polega na tym, że każdy uczestnik warsztatów wypełnia „ankietę oczekiwań” wobec dwóch lub trzech współpracowników. Sporządza on listę co najmniej pięciu dziedzin, w jakich spodziewa się pomocy ze strony partnera, oraz co najmniej pię­ciu dziedzin, w których jego zdaniem partner liczy na jego wsparcie – aby każdy z nich efektywnie wy­konywał swoje obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *