Man and Woman Near Table

Wniosek lekarski

W wielu przypadkach konieczne jest uzyskanie wniosku lekarskiego. Taki wniosek jest dokumentem będącym podstawą do wydania konkretnego orzeczenia, do podjęcia decyzji w konkretnej sprawie. Dlatego też w niektórych sytuacjach konieczne jest uzyskanie takiego wniosku lekarskiego. W tym celu konieczne jest zgłoszenie się do lekarza – rodzinnego lub konkretnego specjalisty, który wyda nam niezbędny nam wniosek lekarski.
Wniosek lekarski powinien zawierać:
• Tytuł – jaki jest to wniosek lekarski, wydanie jego czemu ma służyć,
• Imię i nazwisko pacjenta,
• Adres zamieszkania,
• Pesel,
• Rodzaje schorzeń czy dysfunkcji,
• Uwagi lekarskie,
• Pieczątkę i podpis lekarza,
• Wszelakie formalne oznaczenia, w tym datę wydania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *