Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

Rodzaje świadczeń

Jest kilka rodzajów świadczeń związanych z ubezpieczeniem. Niektóre z takich świadczeń wypłacane są z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego. Są to:
• Zasiłki chorobowe,
• Zasiłki macierzyńskie,
• Odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu
• Odszkodowania z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej.

Pozostałe świadczenia wypłacane są w ramach ubezpieczenia emerytalno rentowego. Są to:
• Emerytury rolnicze,
• Renty rolnicze (szkoleniowe, z tytułu niezdolności do pracy),
• Renty rodzinne,
• Zasiłki pogrzebowe,
• Dodatki do rent i emerytur (pielęgnacyjny, kombatancki, dla sieroty zupełnej, ryczałt energetyczny, dodatek z tytułu pracy przymusowej, dodatek kompensacyjny, dodatek sto, refundacje).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *