a woman using a laptop

Zasady ekonomiczne

Zasady ekonomiczne wiązał Wagner z funkcjami pozafiskalnymi, jakie przypisywał podatkom. W jego ujęciu podatki powinny być wykorzystywane jako instrumenty świadomego i celowego oddziaływania na życie gospodarcze i społeczne. Konstruując zarówno poszczególne podatki, jak i cały system podatkowy powinno się uwzględniać skutki ekonomiczne i społeczne opodatkowania. Należy dodać, iż zasady ekonomiczne opodatkowania wyrażają się w postulacie uwzględniania różnorodnych skutków tego opodatkowania oraz w potrzebie podejmowania takich działań w sferze podatkowej, by na te przewidywane skutki oddziaływać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *