Macbook Pro on Table

Działalność gospodarcza, która nie wymaga zgłoszenia

Nie podlega zgłoszeniu działalność gospodarcza prowadzona osobiście przez osobę fizyczną, dla której zarobek osiągany z działalności stanowi dodatkowe źródło dochodu, a działalność jest wykonywana w zakresie: • wytwarzania przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, • naprawy i konserwacje przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań, a także wykonywanie innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób, • czynności handlowych polegających na sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych. Osoby, prowadzące taką działalność gospodarczą, mimo zwolnienia od zgłoszenia, podlegają innym przepisom porządkowym, sanitarnym, a przede wszystkim podatkowym. Zgłoszeniu do ewidencji nie podlegają te podmioty, które poddane są formalnie wymogom rejestracji na podstawie odrębnych przepisów. Ponowne rejestrowani powodowałoby wzrost kosztów i mogłoby zniechęcać i hamować rozwój działalności gospodarczej. Zgłoszeniu do ewidencji nie podlega: ⦁ podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa oraz sadownictwa, ⦁ podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne, ⦁ podjęcie działalności gospodarczej, która w myśl ustawy wymaga uzyskania koncesji. • podjęcie działalności gospodarczej, która na podstawie odrębnych ustaw wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *