a person sitting at a table with a laptop

Zasady moralno-polityczne

Zasady moralno-polityczne albo też zasady sprawiedliwości opodatkowania w ujęciu Wagnera należą również do szczególnie kontrowersyjnych. Przywiązując duże znaczenie do roli podatków w polityce społecznej, Wagner wyszedł dalej poza postulat powszechności i proporcjonalności opodatkowania i głośno uzasadnił celowość progresji podatkowej ze względu na wymagania sprawiedliwości podatkowej. Za bezdyskusyjne uznaje się właściwie tylko zasady techniczne. Zasady ekonomiczne natomiast oraz zasady sprawiedliwości są przedmiotem licznych dyskusji i nawet ścierania się wielorakich poglądów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *