a man using a laptop

Klasyczna forma podatku od spółek

Klasyczna forma podatku od spółek polega na tym, że ma on odrębną konstrukcję i obciąża zysk spółek niezależnie od jego przeznaczenia. Taka konstrukcja podatku ma dwie wady. Przede wszystkim zysk wypłacony na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidendy będzie opodatkowany podwójnie, najpierw podatkiem od spółek, a potem – podatkiem dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie dochodu akcjonariuszy). Po wtóre, najwyższa stawka podatku od spółek jest na ogół niższa od odpowiedniej stawki podatku dochodowego, co pozwala akcjonariuszom mającym kontrolny pakiet akcji na korzystniejsze opodatkowanie. Ta forma podatku od spółek skłania do ograniczenia wypłat dywidendy na rzecz inwestycji i oszczędności. Z kolei możliwość potrącania odsetek od kredytów i obciążenie dywidend dyskryminuje kapitał własny wobec obcego. Taki podatek może również wpływać dyskryminująco na formę prawną przedsiębiorstw. Klasyczna forma podatku od spółek jest stosowana m.in. w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *