Zintegrowana forma podatku od spółek

Zintegrowana forma podatku od spółek odnosi się do zysku podzielonego w formie dywidendy. Zysk ten może być dwojako opodatkowany, a mianowicie za pomocą podatku od spółek lub podatku dochodowego obciążającego akcjonariuszy z tytułu dywidendy. W pierwszym przypadku podatek od spółek opłacony przez akcjonariusza z tytułu dywidendy będzie potrącony od podatku dochodowego. Zatem potrącenia dokonane w formie podatku od spółek będą miały charakter zaliczek na podatek dochodowy akcjonariusza. Natomiast w drugim przypadku dywidenda będzie wolna od podatku od spółek i obciążona podatkiem dochodowym. W obu przypadkach unika się podwójne;:, opodatkowania dywidendy, które jest charakterystyczne dla klasycznej formy podatku od spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *