a person sitting at a table with a laptop

Śmierć żywiciela rodziny

Śmierć żywiciela rodziny (pracownika, rencisty lub emeryta) stawia przed zabezpieczeniem społecznym potrzebę zapewnienia rodzinie odpowiednich warunków materialnych po śmierci jej żywiciela. W praktyce chodzi tutaj na ogół o świadczenia zabezpieczenia społecznego dla sierot i wdowy (bądź kobiety zajmującej pozycję żony w domu zmarłego), przybierające charakter świadczeń rodzinnych. Szczególnie wiele problemów, trudnych do rozstrzygnięcia systemowego, wiąże się z występowaniem – jak się to określa – nietypowych (czy niestandardowych) typów ryzyka socjalnego, takich jak sieroctwo społeczne, rozmaite patologie społeczne czy uwięzienie żywiciela rodziny. Celem zabezpieczenia społecznego jest w tych przypadkach zapewnienie świadczeń zindywidualizowanych. Zabezpieczenie społeczne może być realizowane z wykorzystaniem jednej z następujących metod (technik) realizacji metod tego zabezpieczenia: techniki ubezpieczeniowej, techniki zaopatrzeniowej oraz techniki opiekuńczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *