Two women setting at a table working

Zasada taniości

Zasada taniości głosi potrzebę dbałości o możliwie najniższe koszty poboru podatku. Nie jest oczywiście do przyjęcia sytuacja, w której koszty poboru podatku zbliżają się do poziomu dochodów publicznych, jakie są osiągane z tytułu tego właśnie podatku. Spośród przytaczanych wyżej zasad opodatkowania, trzy o charakterze wyraźnie technicznym (pewność, dogodność, taniość) zachowały swoje znaczenie także i współcześnie. Pewne znaczenie po dzień dzisiejszy uzyskały zasady podatkowe sformułowane pod koniec XIX wieku przez Adolfa Wagnera, zwolennika istotnej roli państwa w gospodarce, zaliczanego do tzw. socjalistów z katedry i młodszej szkoły historycznej. Ten ogromnie dla finansów publicznych zasłużony uczony ujął zasady podatkowe w trzy grupy, tj.: 1) zasady techniczne; 2) zasady ekonomiczne; 3) zasady moralno-polityczne, zwane również zasadami sprawiedliwości podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *