a person using a laptop

Zasada równości

Zasada równości głosi potrzebę zachowania równości obciążenia podatkami, co najłatwiej osiągnąć – zdaniem Smitha – drogą powszechnego i proporcjonalnego opodatkowania dochodów, jakie obywatele uzyskują pod opieką państwa. Spośród wysuniętych przez Smitha zasad, ta właśnie maksyma budziła i budzi największe kontrowersje, a to ze względu na niejednoznaczność w sposobie rozumienia równości obciążenia podatkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *