Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

Podatki przychodowe

Podatki przychodowe pobiera się od przychodów osiąganych przez wielorakie podmioty w wyniku prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Podatki te są na ogół pobierane w momencie osiągania przychodów, i to nie zależnie od tego, jakie będą koszty osiągania przychodów. Podatki przychodowy są stosunkowo proste i łatwe w wymiarze i poborze, a do ich zastosowania nie jest potrzebna specjalnie rozbudowana rachunkowość i ewidencja w pomiotach osiągających przychody ani też nie wymagają one szczególnie sprawnego i rozbudowanego aparatu podatkowego. Zwłaszcza w przeszłości niektóre z podatków przychodowych nawiązywały nawet do szacunkowych, a nie rzeczywistych przychodów, co stanowiło o ich wyjątkowej prostocie. Współcześnie konstrukcja podatków przychodowych uległa znacznej rozbudowie, co uczyniło ich wymiar i pobór zdecydowanie trudniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *