white and black laptop

Jaki jest pływ dodatków na wysokość świadczenia?

Dodatki doliczane do świadczeń przyznawane są rencistom i emerytom. Wysokość takich świadczeń jest stała i określona ustawą o ubezpieczeniach społecznych rolników. Kwoty takich dodatków zmieniają się, czasami z roku na rok, o czym informują różnego rodzaju rozporządzenia czy informacje zamieszczane na stronach internetowych chociażby KRUS –u.
Wysokość takich dodatków nie ma wpływu na ustalanie wysokości renty czy emerytury. Dodatek jest tylko dodatkiem i naliczany jest już po ustaleniu wysokości świadczenia. Wpływa on natomiast na kwotę takiego świadczenia emerytalnego czy rentowego. Im więcej jest dodatków, tym renta czy emerytura powiększana jest o wyższą kwotę. Dodatki są więc sumowane i wypłacane wraz ze świadczeniem emerytalnym czy rentowym osobie uprawnionej – emerytowi czy renciście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *