person using laptop

Jakie są zasada przyznawania renty strukturalnej?

Aby uzyskać rentę strukturalną konieczne jest spełnienie wyżej wymienionych warunków dotyczących wieku, ubezpieczenia w KRUS, prowadzenia działalności rolniczej, przekazania gospodarstwa rolnego. Jest to podstawą ku temu, by móc w ogóle starać się o przyznanie takiej renty strukturalnej.
Jeżeli te podstawowe warunki są spełnione można przejść do kolejnego etapu starania się o rentę strukturalnej. Zadaniami, jakie trzeba spełnić są:
• Terminowe złożenie wniosku o przyznanie renty strukturalnej,
• Konieczne jest dostosowanie się do wyznaczonego terminu składania takich wniosków o przyznanie renty, zawsze jest to pierwszy kwartał danego roku. Wnioski, które nie zostały złożone w określonym terminie nie są rozpatrywane,
• Niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które są uzasadnieniem starania się o przyznanie renty strukturalnej. Tak skompletowane dokumenty dołączane są do wniosku,
• Złożone wnioski są rozpatrywane przez Prezesa KRUS. Te niespełniające warunków są odrzucane. Rolnicy, którzy prawidłowo wypełnili wniosek, złożyli odpowiednie, wymagane dokumenty i kwalifikują się do tego, by rentę strukturalną otrzymać otrzymują pozytywną odpowiedź w sprawie przyznania renty strukturalnej. Renta wypłacana jest od stycznia kolejnego roku kalendarzowego następującego po dacie przyznania takiej renty strukturalnej.

Czasami rozpatrywanie wniosku rolnika o przyznanie renty strukturalnej trwa nawet kilka tygodni. KRUS może zażądać uzupełnienia dokumentacji, wyjaśnienia nieścisłości. Może także wezwać rolnika wnioskującego o przyznanie renty a także osobę, której gospodarstwo zostało przekazane, w celu złożenia wyjaśnień czy też w celu udokumentowania konkretnych wydarzeń czy sytuacji. Niektóre wnioski nie spełniające odpowiednich warunków są niestety odrzucane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *