a man sitting at a table in front of a laptop

Do czego zobowiązany jest rolnik rozpoczynający działalność w zakresie konkretnych działów specjalnych?

Każdy rolnik ma możliwość prowadzenia działalności rolniczej. To sam rolnik ma prawo określić, czym chce się zajmować, jaką działalność rolniczą prowadzić. W wielu przypadkach istnieje pełna dowolność i nie ma konieczności zgłaszania prowadzenia konkretnych działań. Jeżeli natomiast rolnik podejmuje działalność w określonych działach specjalnych jest zobowiązany do:
• Zgłoszenia działalności do ubezpieczenia społecznego rolników,
• Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia zdrowotnego,
• Złożenie zaświadczenia o rodzaju i rozmiarach prowadzonej działalności (zaświadczenie składane organom podatkowym),
• Zadeklarowanie dochodu z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych.

Wszelakie dokumenty, zaświadczenia, deklaracje muszą być dostarczane do odpowiednich organów regularnie i terminowo. Są to dokumenty będące podstawą chociażby do obliczenia podatku dochodowego. Rolnik prowadzący działalność związaną z określonymi działami specjalnymi musi o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *