Podatki majątkowe

Podatki majątkowe są wymierzane od wartości majątku (najczęściej nieruchomego). Wyróżnia się tradycyjnie podatki majątkowe realne, tzn. takie, w których rezultacie następuje zmniejszenie substancji majątku podatnika, oraz podatki majątkowe nominalne, tzn. takie, które nawiązują do wartości majątku, ale ich pobór nie zmniejsza substancji majątkowej podatnika, gdyż następuje albo z pożytków, jakie majątek przynosi, albo też z innych jeszcze źródeł. Skrajnie podatki majątkowe realne mają postać częściowej konfiskaty majątku. Wśród podatków majątkowych można wyróżnić: ⦁ podatki od stanu majątku, ⦁ podatki od zmiany praw majątkowych, ⦁ podatki od przyrostu majątku. Podatki od stanu majątku, albo od jego posiadania, szeroko stosowane w przeszłości, nie znajdują obecnie większego zastosowania. W systemach podatkowych wszystkich państw rozbudowane są natomiast podatki od zmiany (tzn. nabycia lub zbycia) praw majątkowych, i są to podatki: ⦁ od spadków i darowizn, ⦁ od przeniesienia własności itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *