Kto decyduje o przyznaniu renty inwalidzkiej?

Aby rolnik mógł otrzymywać świadczenie z tytułu renty inwalidzkiej konieczne jest, by takowa została mu przyznana. Oczywiście muszą zaistnieć przesłanki ku temu, by o taką rentę inwalidzką się starać. Główną przesłanką jest stan zdrowia rolnika, jego współmałżonka czy domownika. Aby móc otrzymać taką rentę inwalidzką konieczne jest utracenie możliwości pracy w gospodarstwie rolniczym. Taka niezdolność do pracy wywołana jest przede wszystkim złym stanem zdrowia.
O tym, czy renta inwalidzka zostanie przyznana, czy dana osoba kwalifikuje się, by takie świadczenie otrzymywać decydują dwie instancje:
• Lekarz – jest to rzeczoznawca powołany przez KRUS, który określa stan zdrowia pacjenta,
• Komisja lekarska powołana przez KRUS – to właśnie do takiej komisji może odwołać się rolnik, który nie uzyskał renty inwalidzkiej w wyniku orzeczenia lekarza rzeczoznawcy, który nie zgadza się z taką właśnie decyzją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *