Macbook Pro on Table

ZAPEWNIAJĄCE UMOWY

Na spotkaniu w Edynburgu w grudniu 1992 r. rządy państw Wspólnoty po raz pierwszy zobowiązały się przyjąć do niej w przyszłości państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Pół roku później nie przygotowano jednak kalendarza procesu przyjmowania. Komisja Wspólnoty zaleciła tylko zapraszanie Czech, Polski i Wę­gier do niektórych grup roboczych (m.in. samorządu terytorialnego) i   na niektóre spotkania.Wspólnota Europejska podpisała umowy zapewniające, trzem wymienionym państwom status członków stowarzyszonych. Wszyst­kie rządy krajów członkowskich miały do końca stycznia 1993 r. ratyfikować umowy o stowarzyszeniu. Jednakże termin ten nie został dotrzymany. W umowach o stowarzyszeniu nie skonkretyzowano warunków pełnego członkostwa. Niektóre warunki umów można wręcz interpretować jako pretekst do odwlekania otwarcia rynków Wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *