ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Praca zespołowa może przybierać różne formy, np. ludzie pracują: razem w stosunkowo stałych zespołach,razem w często zmieniających się zespo­łach,głównie indywidualnie, a od czasu do cza­su spotykają się w luźnych grupach.To tylko trzy przykłady różnych sytuacji pracy, ale ich rozważenie pomoże ci zdecydować, jakimi zasadami powinieneś się kierować.W zakładzie przemysłowym operatorzy mogą się organizować w grupy, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pracy zespołowej i zdobywać coraz wię­kszą odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębior­stwem oraz podejmowanie decyzji. Wystarczy chwi­la zastanowienia, by dojść do wniosku, że dla efektywnego wprowadzenia tego projektu w życie potrzeba kilku czynników. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z planowaniem produ­kcji, przepływem materiałów, systemami informa­cyjnymi, systemami kontroli jakości, pionem moco­dawczym, systemem wynagradzania i topografią zakładu. Konieczny jest również skuteczny system bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej, choć członko­wie zespołu nierzadko potrzebują dodatkowych przeszkoleń i kwalifikacji, np. w celu prowadzenia audytów bezpieczeństwa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *