Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

SZERSZY PROCES

Programy służące wprowadzeniu pracy zespołowej stanowią zwykle część szerszego procesu, który wią­że się z innymi zmianami, jakie również trzeba wziąć pod uwagę w dyskusji. Zastosowanie pracy zespoło­wej często prowadzi do krytyki struktury firmy i pa­nujących w niej stosunków. Wyżsi szczeblem kie­rownicy nie mogą już się uchylać od dyskusji, lecz muszą szukać praktycznych rozwiązań, które zyska­ją poparcie wszystkich zatrudnionych. Niekiedy przekształcenia pociągają za sobą ofiary – kierowników lub nadzorców, których obowiązki się zmieniają albo tracą na znaczeniu, albo znikają. Z ta­kimi osobami należy obchodzić się delikatnie, lecz szczerze. Jeśli firma była dotychczas tradycyjnie zarządzana – kierownicy dokładnie określali, co i jak trzeba wyko­nać – to wprowadzenie pracy zespołowej wymaga gruntownych zmian w zakresie ról i odpowiedzial­ności pracowników na wszystkich szczeblach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *