FIRMA JAKO ZESPÓŁ

  • Produkt poddawany jest kolejnym procesom w zakładzie.Towar wędruje przez różne działy w firmie spe­dycyjnej (przywóz ciężarówką, rozładunek, sor­towanie i selekcja, załadunek i dostawa).Bagaż pasażerów jest kontrolowany, sortowany, umieszczany na wózkach, przewożony do samo­lotu i ładowany.Informacja o zamówieniu napływa do działu sprzedaży, dociera do magazynu w celu wyboru towaru, informacja i towar przechodzą do działu dostaw, towar trafia do klienta, a informacja do działu faktur.Bardzo szybko jednak sieć współzależności staje się bardziej złożona. Rozważmy chociażby ostatni przy­kład dotyczący drogi zamówienia w firmie. Informa­cja o zamówieniu trafia na ogół do działu księgowo­ści, zanim jeszcze towar dociera do klienta. Ma to na celu kontrolę procesu, ponieważ księgowość spo­dziewa się przelewu odpowiedniej sumy po tym, jak dział faktur otrzymuje zapłatę zgodną z umiesz­czoną na zamówieniu. Aby uprościć robotę papier­kową, faktury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *