a woman sitting at a table using a laptop

UMIEJĘTNOŚĆ OKREŚLANIA WSPÓLNYCH CELÓW

Umiejętność określania wspólnych celów nie jest tak łatwa, jak by się mogło wydawać. Wielu ludzi bez namysłu przyjmuje to, co firma lub grupa stara się osiągnąć, po czym ślepo wykonuje swoje zadanie. Zespół powinien się od czasu do czasu zatrzymać i wnikliwie rozważyć założenia i metody pracy w fir­mie, szczególnie jeśli otrzymuje nowe zlecenie lub zadanie.Grupa, która w krótkim czasie ma przygotować jakąś prezentację, może godzinami omawiać temat, a po­tem nagle uprzytomnić sobie, że nie rozważyła nale­życie tego, jak go zaprezentować, jak przedstawić przedmiot dyskusji, zilustrować główne punkty i efe­ktownie zakończyć sesję. Grupa odpowiedzialna za podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy może się skupić na najbardziej oczywistych bieżących zagrożeniach lub ostatnich wypadkach za­miast przeprowadzić dokładną analizę niebezpie­czeństw i proponowanych zmian w sposobie pracy.W każdym z tych wypadków grupa osiągnęłaby zna­cznie większą efektywność, gdyby na samym począt­ku jasno określiła swoje cele i plan ich realizacji. Umiejętność ustalania założeń, które przyczyniają się do sukcesu, jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy zespołowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *