a man sitting at a table in front of a laptop

OD SAMEJ GÓRY

Zacznij pracę zespołową od samej góry. Zdefiniuj obszar, na którym chcesz ją wprowadzić – najlepiej, by obejmował całą firmę – a potem pracuj z grupą kierowników najwyższego szczebla. Sporządź pro­gram rozwoju, który pomoże członkom grupy  sobie cele i zastanowić się nad a danej pracy zespołowej, stworzyć klimat niezbędny dla skutecznej komunikacji i popra­wić własną pracę zespołową.Takie programy rozwojowe zaczynają się często od krótkiej rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi w projekt kierownikami, po której koordynator prze­prowadza w firmie dwudniowe warsztaty. Szkolenie dodaje programowi impetu, ale członkowie grupy kierowniczej muszą stale rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące pracy zespołowej do chwili, aż nie ujrzą bardziej efektywnych stosunków w miejscu pracy.Grupa kierownicza powinna z poświęceniem dążyć do wprowadzenia i nadzorowania pracy zespołowej. Musi wytworzyć klimat sprzyjający pracy zespoło­wej i pozyskiwać kierowników, przedstawicieli pra­cowników oraz samych pracowników na wszystkich poziomach.Pamiętaj, że praca zespołowa zależy od zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *