UMIEJĘTNOŚĆ WSPIERANIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Wspieranie współpracowników to także złożona umiejętność. Pociąga ona za sobą gotowość docenia­nia każdego członka zespołu. Zakłada zdolność do­strzegania i wykorzystywania umiejętności wszyst­kich pracowników, zachęcania ich do pełnego uczest­nictwa, zauważania i wyrównywania ich słabości, wspierania i dodawania im otuchy tak w grupie, jak i poza nią. Wymaga wreszcie śledzenia osiągnięć i dawania pochwał, gdy są one zasłużone. Przede wszystkim zakłada konstruktywny stosunek do in­nych. Pozostali członkowie zespołu postępują od czasu do czasu w sposób, który tobie wydaje się niewłaściwy. Możesz krytykować tak, by podkreślać nieudolność albo niestosowność tego, co zrobiono, a w rezultacie oczerniać i zniechęcać winowajców. Ale to samo zachowanie możesz skomentować tak, by w sposób konstruktywny zwrócić uwagę na nie­dociągnięcia. Należy zadać sobie pytanie, co chciało­by się zamiast zaistniałego potknięcia. Rozważmy parę prostych przykładów. Jeśli jesteś na końcu sali, gdzie twój współpracownik prowadzi prezentację, możesz nie słyszeć wszystkiego, co mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *