Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

Jakie składki zobowiązany jest opłacać ubezpieczony rolnik?

Rolnik, który ubezpieczony jest w KRUS zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie. Rolnym ubezpieczeniom społecznym podlegają:
• Rolnicy, by być rolnikiem konieczne jest spełnienie określonych warunków:
• Jest to osoba pełnoletnia,
• Zamieszkująca na terenie RP,
• Prowadząca osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w swoim gospodarstwie rolnym,
• Osoba, która przekazała grunty.
• Domownicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *