Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

ZACHĘCANIE DO RYWALIZACJI

Zachęcanie do rywalizacji byłoby w tym wypadku niewłaściwe. Wszystkie trzy zespoły muszą postrzegać siebie jako wspólnie dążące do osiągnięcia celów produkcji wy­znaczonych na dzień albo tydzień, nie tylko zmianę. Kierownicy odpowiedzialni za te działania powinni omówić szersze założenia i nagrodzić zespoły do­strzegające interes firmy. Aby zespoły tak postępo­wały, muszą znać priorytety przedsiębiorstwa i wie­dzieć, jakie produkty są najważniejsze oraz na jakim etapie jest praca w pozostałych działach. Regularne spotkania grupowe są podstawowym wa­runkiem zintegrowanej pracy zespołowej.Jak duży powinien być zespół? Naprawdę nie warto dzielić pracowników na małe, konkurujące z sobą zespoły. Rywalizacja musi odbywać się z innymi producentami, a nie wewnątrz firmy. Każda grupa pracownicza powinna postrzegać siebie jako część większego zespołu – całej zmiany, całodobowej dzia­łalności, całego zakładu, całego przedsiębiorstwa. Pracownicy równie chętnie jak we własnej grupie muszą pomagać członkom innych grup i działów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *