man in brown jacket sitting at a table looking at laptop

Rozliczenie PIT 37 Krok po Kroku: Jak Samodzielnie Wypełnić Deklarację?

Rozliczenie PIT 37 Krok po Kroku: Jak Samodzielnie Wypełnić Deklarację?

Rozliczenie roczne to jeden z obowiązków finansowych, które każdemu podatnikowi należy sięgnąć. Jak samodzielnie wypełnić deklarację PIT 37? W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak rozliczyć się samodzielnie i zapewnić poprawne wypełnienie formularza. Niezależnie od stopnia skomplikowania naszej sytuacji finansowej, śledząc poniższy proces, będziemy mieć pewność, że nasz PIT 37 zostanie prawidłowo złożony.

 1. Pozyskanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia

W pierwszej kolejności musimy zebrać i przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia. Są to między innymi:

 • Informacja PIT-11 lub PIT-8C – dokumenty informujące o dochodach, które otrzymaliśmy od naszych pracodawców lub innych podmiotów, z którymi mieliśmy umowy cywilnoprawne.
 • PIT-37 – pusty formularz, który będziemy wypełniać.
 • PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 – dokumenty dotyczące ewentualnych innych dochodów, które mogliśmy otrzymać.
 1. Wypełnianie danych osobowych

W drugim kroku powinniśmy wypełnić dane osobowe. Zazwyczaj są one podane na samej górze formularza PIT 37. Należy uważać, aby podać poprawne dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Niezgodność danych osobowych może skutkować opóźnieniami w rozliczeniu.

 1. Rozliczenie dochodów

Pod tym śródtytułem powinien znaleźć się spisany punkt po punkcie proces rozliczania poszczególnych rodzajów dochodów. Dla przykładu, możemy wymienić:

 • Dochody z pracy – w tym miejscu podajemy informacje o naszych dochodach, które otrzymaliśmy od naszych pracodawców. Warto tutaj uwzględnić zarówno wynagrodzenie główne, jak i ewentualne premie, nagrody, czy dodatki.
 • Dochody z umów cywilnoprawnych – w przypadku otrzymywania dochodów z umów zlecenia, o dzieło, czy o świadczenie usług, powinniśmy je również uwzględnić w naszej deklaracji.
 1. Obniżenie podatku

Pod tym śródtytułem można wymienić kilka popularnych sposobów obniżenia obowiązku podatkowego. Przykłady to:

 • Odliczenia od podatku – pamiętajmy o odliczaniu kosztów uzyskania przychodów, takich jak np. wydatki na działalność gospodarczą, koszty transportu do i z pracy, czy wydatki na naukę i rozwój zawodowy.
 • Ulgi – w niektórych sytuacjach możemy korzystać z ulg podatkowych, takich jak ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna czy ulga na przysługujące nam osoby niepełnosprawne.
 1. Obliczenie podatku

Należy pamiętać, że dla każdej kategorii dochodów istnieje odpowiedni podatek. Ostatecznie, powinniśmy obliczyć podatek, który należy nam zapłacić. W tym celu możemy skorzystać z tabeli podatkowej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

 1. Potwierdzenie dokumentacji

Przed złożeniem deklaracji upewnijmy się, że wszystkie informacje są poprawne i ma to potwierdzenie w dokumentacji. Skopiujmy wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak PIT-11 lub PIT-8C, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, oraz dołączmy je do naszego PIT 37.

 1. Złożenie deklaracji

Na zakończenie, złożmy deklarację PIT 37. Możemy to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, uwołując się na wizytę, lub skorzystać z e-deklaracji dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Upewnijmy się, że wypełniliśmy wszystkie pola, a nasza deklaracja zostanie prawidłowo przesłana.

Podsumowując, wypełnienie deklaracji PIT 37 może wydawać się skomplikowane, ale śledząc powyższe kroki, będziemy mieć pewność, że dokonujemy poprawnego rozliczenia. Pamiętajmy, że możliwość samodzielnego wypełnienia deklaracji jest dostępna dla każdego, jednak w razie wątpliwości lub bardziej złożonej sytuacji finansowej, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *