WSPÓLNE CELE

Obsługa restauracji może pracować indywidual­nie, gdzie każdy kelner czym prędzej ukrywa zaro­bione napiwki, przymila się klientom i krytykuje sze­fa kuchni – albo wspólnie, dzieląc się dodatkowymi zarobkami, wychodząc sobie naprzeciw, tak by za­pewnić możliwie najlepsze pożywienie i obsługę. Określenie wspólnych celów w zrozumiały dla każ­dego sposób jest nieodzownym warunkiem efektyw­nej pracy zespołowej. Każdy członek zespołu musi znać założenia własnej grupy oraz kierunek polityki firmy, tak by mógł ująć w jej kontekście cele zespołu. Często zdarza się, że dzięki lepszemu rozeznaniu w ogólnych dążeniach firmy zatrudnieni zmieniają lub na nowo określają cele zespołu, ponieważ wkład grupy ma o wiele większe znaczenie i zwiększa się efektywność pracy.Przykłady takiego postępowania spotyka się zwykle, kiedy w firmie stosuje się kompleksowe działania jakościowe lub metody „dokładnie na czas”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *