ZACHĘCENIE LUDZI

Twoja firma może mieć szansę przetrwania i osiąg­nięcia sukcesu dzięki wprowadzeniu do niej pracy zespołowej – pod warunkiem że inne istotne dziedzi­ny zarządzane są we właściwy sposób. Pierwszym krokiem jest sprecyzowanie celów, jakie chcesz osiągnąć dzięki wprowadzeniu pracy zespołowej. Musisz także określić, jakiego postępowania oczeku­jesz, tak abyś mógł nadzorować pracę zespołu oraz jej efekty w postaci poprawy produkcji, jakości, do­staw lub wzrostu kreatywności.Możesz zachęcić ludzi, żeby stali się efektywnymi pracownikami zespołu, poprzez:kładzenie nacisku na to, że każdy odpowiedzial­ny jest za funkcjonowanie firmy,wskazywanie, że niektóre korzyści płynące ze wzrostu zysków przypadną w udziale całemu zespołowi,okazywanie gotowości do przekazywania infor­macji i odbywania konsultacji oraz wysłuchiwa­nia i reagowania na sugestie pracowników, podkreślanie satysfakcji, jaką zatrudnieni będą odczuwać dzięki wspólnej pracy i wspólnym su­kcesom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *