a woman sitting at a table using a laptop

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Jeśli grupa albo jej członek ma się doskonalić, w pracy zespołowej jak w każdej innej dziedzinie zachodzi potrzeba nauki. Możemy się uczyć, czytając książki, słuchając ekspertów, oglądając dobrych wykonaw­ców albo wypróbowując wszystko na własnej skórze. W każdym wypadku prawdziwa nauka ma miejsce tylko wtedy, kiedy odpowiadamy na to, co zobaczy­liśmy, usłyszeliśmy lub doświadczyliśmy. Potrzebu­jemy także powodu, by zacząć się uczyć, i motywacji, by zadanie zakończyć sukcesem. To samo odnosi się do zespołu. Zespół musi robić plany, wcielać je w życie, a potem oceniać to, co się wydarzyło, nie tylko w kategoriach wyników (np. jakości sporządzonego raportu, liczby wytworzo­nych podczas jednej zmiany produktów o wymaga­nej jakości, liczby załadowanych w ciągu dnia cięża­rówek), ale także w kategoriach sposobu, w jaki zespół współpracował. Należy rozróżniać zadanie,które musi wykonać grupa, i proces, zgodnie z któ­rym je przeprowadza. Zespół potrzebuje także moty­wacji zarówno po to, aby osiągnąć wytyczony cel, jak i po to, aby pracować efektywnie.Efektywni członkowie zespołu uczą się oceniać, w ja­ki sposób podeszli do zadania, jaki mieli w jego reali­zacji udział, czy należycie zużytkowali dostępny czas i środki, czy zdobyli i zastosowali wszystkie niezbęd­ne informacje itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *