laptop computer on glass-top table

DYSKUSJE OPERACYJNE

Z reguły liczbę osób wchodzących w skład grupy warunkuje samo zadanie, jakie trzeba wykonać. Z działaniami praktycznymi doskonale radzą sobie na ogół zespoły złożone z trzech do dwunastu osób. Większe grupy zaczynają mieć trudności z komuni­kacją, chyba że praca nie odbiega za bardzo od ruty­ny. W większości firm istnieje jednocześnie kilka działających na zmianę grup zadaniowych. Aby usprawnić przepływ informacji i materiałów między nimi, wprowadza się nierzadko formalne systemy kontrolne.Kiedy trzeba się podzielić wiedzą i doświadczeniem albo dojść do porozumienia, np. w grupach dysku­syjnych rozwiązujących problemy lub pracujących nad nowymi ideami i programami, wskazane są ze­społy utworzone z czterech do sześciu osób. Mniejsza liczba uczestników pozwala każdemu na przedsta­wienie wniosków z wcześniejszych spotkań, a więc w takiej pożytecznej i efektywnej dyskusji może wziąć udział do dwudziestu lub dwudziestu pięciu osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *