UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA

Większość z nas jest przekonana, że potrafi słuchać innych, gdy ma na to ochotę. Jeżeli jednak chcemy zostać dobrymi członkami zespołu, musimy umieć:słuchać innych, mimo że z początku nie wydaje się to warte zachodu,rozumieć intencje, nie tylko to, co mówią,zachęcać innych do mówienia, choć trudno im wyrazić myśli.Jeśli chcemy, aby każdy członek miał udział w pracy zespołu, musimy się liczyć z tym, że sporo czasu pochłonie nam słuchanie, co ma on do zaoferowania grupie. Powinniśmy zwracać uwagę, kiedy dany pra­cownik nic nie wnosi, i zadecydować, czy to właści­we (np. głos zabiera ekspert, a pracownik słucha i obserwuje), czy też należy włączyć go bardziej aktywnie do rozmowy.Czasem dany członek grupy nie uczestniczy w dys­kusji, ponieważ ktoś go do tego zniechęcił. Musimy nauczyć się słuchać ciszy równie uważnie jak mowy. Musimy nauczyć się zadawać właściwe pytania, że­by na nowo wciągnąć tę osobę do rozmowy i rozwa­żać jej punkt widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *