PRACA ZESPOŁOWA I ZAUFANIE

Z mojego doświadczenia wynika, że szefowie firm mogą sobie z tym poradzić jedynie wtedy, kiedy zobowiążą się: postępować w sposób uczciwy, otwarty i spra­wiedliwy,udzielać pracownikom możliwie najwięcej infor­macji,zachęcać pracowników do wyrażania opinii, przyj­mować każdą uwagę i dbać, aby nikt z kierownic­twa nie wyciągał konsekwencji wobec osoby, któ­ra ją poczyniła,wyjaśniać każdą kwestię podniesioną przez pra­cownikówi jak najdłużej zachowywać tę otwartą i szczerą postawę.Aby zdobyć zaufanie pracowników, nie ma drogi na skróty. Trzeba na nie zasłużyć ciężką pracą i wytrwa­łością.Musisz troszczyć się o wszystkich, których uważasz za członków zespołu. W pewnym sensie każdy pra­cownik firmy powinien mieć poczucie przynależno­ści do jednego zespołu. W obrębie tej struktury grupa ludzi, która zbiera się, by podjąć jakieś zadanie, musi pracować jako zespół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *